Mase za izravnavanje i ispunu

Fugalin®

Masa za fugovanje

Osobine i namena:

Fugalin® je visoko vodoodbojna masa, primenjuje se za fugovanje površina od keramičkih pločica, mozaika i kamena u enterijerima i za spoljašnje radove. Koristi se kako za zidne površine tako i za podne površine, pri čemu širina fuga ne treba biti veća od 10 mm.
Fugalin® se proizvodi u više nijansi prema ton karti masa za fugovanje maxima.

Upustvo za pripremu i primenu:

na sadržaj pakovanja fugalin®-a dodamo ~ 600 ml vode, izmešamo mešalicom i ostavimo da odstoji 10 – 15 min. Nakon toga ponovimo postupak mešanja mešalicom i masa za fugovanje je kao takva spremna za ugradnju. Otvoreno vreme iznosi 2 sata. Fugalin® nanosimo gumenom gletericom koso u odnosu na smer fuga tako što je utisnemo u fuge. Nakon nanošenja posle približno 10 min. Celokupnu površinu pločica i fuga obrišemo finim sunđerom za fuge, a potom ispoliramo suvom krpom.
Kod pločica koje su jako porozne i grube pre početka rada proverimo prvo kako se čiste.
Kod održavanja možemo koristiti sredstva namenjena za čišćenje sanitarija.

Potrošnja:

u zavisnosi od širine, dubine fuga i formata pločica kreće se od 0.5 do 1.0 kg/m².
Posle upotrebe alat odmah oprati vodom. Radna temperatura od +5°c do +30°c

.
Rok upotrebe:

12 meseci

Skladištenje:

Čuvati u orginalnoj ambalaži u suvim prostorijama.
Šifra nijanse naznačena na pakovanju.

Pakovanje:

2 kg.

Samoliv®

Masa za izravnavanje betonskih podova u enterijerima

Osobine i namena:

Samoliv je samonivelišuća masa koja se koristi za izravnavanje betonskih podova u enterijerima. Pogodan je za primenu u prostorijama sa podnim grejanjem, a pre nanošenja podnih obloga (pvc podova, laminata, parketa...). Nakon očvršćavanja dobija se fina glatka površina. Nanosi se u tankom sloju, maksimalne debljine do 8mm. Ukoliko se javi potreba sa debljim slojem, nanošenje ponoviti, ali tek preko osušenog sloja. Samoliv nije predviđen kao završni gazeći sloj.

Način rada:

Priprema mase: 25kg samoliv-a dobro promešati u 6l vode, mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica i ostaviti da odstoji 3–5 minuta. Nakon toga, masu ponovo promešati i masa za izravnavanje je kao takva spremna za ugradnju. Ovako pripremljenu masu nanositi na željenu površinu. Vreme obrade iznosi 25 minuta i u tom vremenu treba utrošiti pripremljenu masu. Pripremljen samoliv razlivati na podlogu koja mora biti čista, očišćena od masnoća i drugih primesa koje mogu sprečiti lepljenje. Ukoliko na površini postoje veće rupe koristiti keramol za njihovo popunjavanje, i to dan pre ugradnje samoliv-a. Podlogu grundirati akrilnom podlogom maxikril koncetrat ili maxikril hidrosol, a nakon sušenja grunda naneti samoliv. Pripremljena masa se nanosi mašinski ili ručno – razlivanjem. Nakon nanošenja koristiti metalnu lopaticu ili razastirač gumeni ili metalni da bi se masa ravnomerno rasporedila. Pod se može koristiti za hodanje nakon 24 časa, odnosno 48 časova u zavisnosti od debljine nanetog sloja. Mogućnost dalje obrade je nakon 4–5 dana.

Radna temperatura:

Od +50 c do +300 c

Potrošnja:

Približno 1,4kg/m2 za 1mm debljine

Rok upotrebe:

6 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži u suvoj i provetrenoj prostoriji.

Gletolin® S

Masa za izravnavanje fasadnih površina

Osobine i namena:

Gletolin S je praškasta masa za izravnavanje betonskih i čvrsto malterisanih unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina.

Način rada:

Primena mase: 25kg gletolin-a S dobro promešati u 9l vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Ostaviti da stoji 15 minuta, pa ponovo dobro izmešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, nerđajućom gletaricom. Ovako pripremljenu masu utrošiti u roku od 2 časa. Osušene slojeve izbrusiti brusnim papirom. Ukupna debljina dvojslojnog nanosa ne sme da iznosi više od 3mm. Vreme sušenja za brušenje, odnosno, za nanošenje drugog sloja iznosi 8-12 časova pri temperaturi od 200 c. Sveže površine zaštititi od kiše, sunčeve toplote i vetra. Ovako gletovane površine mogu se bojiti nakon 14 dana.

Radna temperatura:

Od +50 c do +300 c

Potrošnja:

1,0 – 2,0 kg/m2, u zavisnosti od hrapavosti podloge.

Rok upotrebe:

6 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži u suvoj i provetrenoj prostoriji.

Gletolin® G

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

Osobine i namena:

Gletolin G je pastozna masa za fino izravnavanje unutrašnjih, čvrsto malterisanih zidnih površina kao i gips kartonskih ploča. Izravnane površine mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja.

Način rada:

Gletolin G je pripremljen za nanošenje. Zidne površine na koje se nanosi masa, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre nanošenja gletolin-a g površine grundirati maxikril-om, a prema uputstvu proizvođača. Pripremljena masa se nanosi na zidne površine pomoću čelične gletarice ili nerđajućom farbarskom lopaticom. Može se nanositi i mašinski, a u tom slučaju treba ga razrediti sa malo vode. Nakon sušenja, sloj treba izbrusiti brusnim papirom. Maksimalna preporučena ukupna debljina sloja je do 3 mm. Vreme sušenja, pre nanošenja narednog sloja, traje najmanje 12 časova.

Radna temperatura:

Od +50 c do +300 c

Potrošnja:

1,5–2,0kg/m2, u zavisnosti od hrapavosti podloge.

Rok upotrebe:

12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5o c do +25o c, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Gletolin® M

Masa za mašinsko izravnavanje unutrašnjih zidova


Osobine i namena:

Gletolin® M je praškasta masa namenjena za mašinsko izravnavanje unutrašnjih, čvrsto malterisanih zidnih površina. Izravnane površine koje su potpuno suve mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja.


Način rada:

Gletolin® M  dozirati u mašinu, startovati i  izvršiti podešavanje potrebne količine vode i brzine mešanja. Gotova masa na izlaznoj dizni šprica mora biti potrebne gustine. Gletolin m nanositi na površine koje su suve, čiste, nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Nanošenje najčešće vršiti u dva sloja. Vreme sušenja svakog sloja je 12 časova. Nakon sušenja svaki sloj nanosa izbrusiti brusnim papirom, mašinski ili ručno. Pre nanošenja preporučujemo grundiranje maxikril-om, a prema uputstvu proizvođača. Maksimalna preporučena ukupna debljina je do 5mm. Po završetku rada mašinu i alat odmah oprati vodom.


Radna temperatura: 

Od +5°c do +35°c


Potrošnja: 

0,9–1,5kg/m² u zavisnosti od hrapavosti podloge.


Rok  upotrebe: 

 
12 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži u suvoj i provetrenoj prostoriji.

Gletolin ®

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

Osobine i namena:

Gletolin je praškasta masa za izravnavanje unutrašnjih, čvrsto malterisanih zidnih površina kao i gips kartonskih ploča. Izravnane površine mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja.


Način rada:

Priprema mase: 25kg gletolin praha dobro promešati u 10l vode i ostaviti da odstoji 15 minuta. Nakon toga ponovo izvršiti intezivno mešanje. Tako pripremljena masa spremna je za ugradnju. Zidne površine na koje se nanosi masa, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre nanošenja gletolin-a površine grundirati maxikril-om, a prema uputstvu poizvođača. Pripremljena masa se nanosi na zidne površine pomoću čelične gletarice ili nerđajućom farbarskom lopaticom. Nakon sušenja, svaki sloj nanosa treba dobro izbrusiti brusnim papirom. Maksimalna preporučena ukupna debljina je do 5mm. Posle upotrebe alat odmah oprati vodom.


Radna temperatura:

Od + 50 c do +350 c


Potrošnja:

0,9–1,5kg/m2, u zavisnosti od hrapavosti podloge.


Rok upotrebe:

12 meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži u suvoj i provetrenoj prostoriji.

« Nazad na početnu stranu