akrilna podloga

Osobine i namena:

Maxikril je akrilna vodena disperzija, izrazito otporna na vodu. Upotrebljava se za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto – cementnih podloga i sl.), a pre nanošenja disperzionih boja. Maxikril se lako nanosi, brzo suši i kvalitetno impregnira podlogu. Premazane površine su ujednačene, manje upijaju i poboljšavaju adheziju završnih materijala. Suvi premazani film je bezbojan. Maxikril ne koristiti ukoliko se za završne radove primenjuju silikatne, silikonske boje ili silikatni, silikonski dekorativni malteri.

Način rada:

Površine koje se premazuju treba da budu nosivo sposobne, suve, očišćene od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe MAXIKRIL razrediti vodom u odnosu 1:3. Nanošenje vršiti četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. Vreme sušenja je 6 časova na sobnoj temperaturi. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura:

Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se raditi ispod +5°C.

Potrošnja:

Od 50-75g/m2 u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe:

12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

« Nazad na početnu stranu